Lage BTW tarief van 6% ook voor hovenierswerk!


Het lage BTW tarief van 6% geldt deze keer ook voor hoveniers werkzaamheden. Het Ministerie van Financi�n heeft dit vandaag aangekondigd ter ondersteuning van de woningsector.  De arbeid voor zowel tuinaanleg als tuinonderhoud mag worden belast met 6% BTW ipv 21%. Een voorwaarde is wel dat de woning ouder is dan 2 jaar. Voor tuin materialen moet wel gewoon 21% BTW betaald worden en voor beplanting geldt altijd al het 6% tarief.

Dit is voor alle mensen met tuin plannen een leuke opsteker. Vanaf 1 Maart geniet u van de 15% voordeel op de arbeidskosten. De regeling is geldig tot 1 Maart 2014.

 
Ik zou zeggen: Maak gebruik van de regeling en bel ons voor een afspraak!
 
Met vriendelijke groet,
 
Peter Hoek
 

Vragen en antwoorden rondom de lage BTW


1.Geldt het 6% BTW-tarief alleen voor tuinen bij oudere woningen?
Ja, het verlaagde tarief op arbeid van hoveniers voor tuinaanleg en -onderhoud is van toepassing op tuinen bij woningen die ouder zijn dan twee jaar. De woning dient minimaal twee jaar oud te zijn of het pand dient minimaal twee jaar als woning gebruikt te worden.

2.Geldt het 6% BTW-tarief ook voor tuinen bij nieuwbouwwoningen?
Nee, het verlaagde tarief op arbeid van hoveniers voor tuinaanleg en -onderhoud is alleen van toepassing op tuinen bij woningen die ouder zijn dan twee jaar. Bij twijfel of een woning ouder is dan twee jaar, is het aan te raden als opdrachtnemer de opdrachtgever een verklaring te laten tekenen.

3.Wanneer is een pand een woning?
Woningen zijn alle panden die bestemd zijn voor permanente bewoning door particulieren. Naast gewone woningen komen ook tuinen bij woonboten en woonwagens in aanmerking voor het verlaagde BTW-tarief. Recreatiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden vallen niet onder het besluit.

4.Voor welke opdrachtgevers kan het 6% BTW-tarief worden toegepast?
Het verlaagde BTW-tarief mag berekend worden over de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen van;
�Particulieren
�VVE�s
�Woningbouwcorporaties
�Bejaardenhuizen
�Verpleeghuizen
�Verzorgingsinstellingen

Toelichting
Het 6% BTW-tarief kan voor particulieren worden berekend, maar ook voor tuinen bij woningen van VVE�s en woningbouwcorporaties. Het 6% tarief kan ook berekend worden voor bejaardenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingsinstellingen, mits deze ruimtes door de bewoners gebruikt worden. Deze instellingen zijn immers ook (semi-) permanent bewoond.

5.Voor welke opdrachtgevers kan het 6% BTW-tarief niet worden toegepast?
Het verlaagde BTW-tarief mag niet berekend worden over de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen van;
�Scholen
�Bedrijven
�Gemeenten
�Provincie
�Waterschappen
�Rijksoverheid


Toelichting

Het verlaagde BTW-tarief kan alleen berekend worden voor tuinen bij woningen, niet voor onderhouds- en aanlegwerkzaamheden bij bedrijfspanden. De enige uitzondering hiervoor zijn bedrijfspanden die deels als woning worden gebruikt. Indien een pand meer dan 50% voor particuliere bewoning gebruik wordt, dan kan dit pand als woning worden beschouwd. Denk hierbij aan een dierenartsenpraktijk aan huis. Bij 50% of minder mag dat deel dat voor particuliere bewoning wordt gebruikt voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst.
Het verlaagde BTW-tarief mag ook niet voor gemeentelijke terreinen en andere openbare (overheids-)terreinen worden berekend. Deze terreinen behoren immers niet aan de woning toe. Voor schoolterreinen geldt hetzelfde.

 

UPDATE: Deze regeling is verlengd tot eind 2014, dus er zijn nog volop mogelijkheden.

2e Update: De regeling is nogmaals verlengd tot 1 Juli 2015.