Tijdelijke btw-verlaging ook voor hoveniersklussen

De ingevoerde tijdelijke btw verlaging geldt ook voor een aantal hoveniersklussen.

De Belastingdienst publiceerde antwoorden over het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij
renovatie en herstel van woningen. Hoveniers mogen binnen deze regeling het verlaagde tarief hanteren
voor aan- en verbouw, herstel en onderhoud van schuren, carports en tuinhuizen, mits deze zich bevinden
op het perceel van de woning.

Aannemelijk maken

De leverancier moet het verlaagde tarief aannemelijk maken.
Dat betekent dat hij in zijn boekhouding een verklaring voegt
van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat
de woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste
ingebruikneming.

Verlaagde btw-tarief op arbeidskosten:

  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning.
  • Het (aan)bouwen, vernieuwen en onderhouden van garages, schuren, carports, tuinhuisjes e.d. Het verlaagde tarief op de arbeidskosten geldt alleen wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.
Geen verlaagd btw tarief:
  • Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een zwembad in de tuin. Geen renovatie en herstel van de woning.
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van omheiningen, tuinhekken (worden tot de tuin gerekend).
  • Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een voetpad c.q. oprit naar de woning (behoort bij de tuin en niet bij de woning).
  • Het bestrijden van ongedierte. Geen renovatie en herstel van de woning.

Misschien is het voor u interessant. Neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Peter Hoek